Tilbygg levert av Sats Bygg

Tilbygg - Sats Bygg AS

Sats Bygg - Tilbygg

Sats bygg er en entreprenør som blant utfører tilbygg for våre kunder.

Sats bygg er en entreprenør som blant utfører tilbygg for våre kunder. I oss har du en pålitelig samarbeidspartner som vekter gode kunderelasjoner meget høyt. Derfor har vi en smidig og flat organisasjonsstruktur som bidrar til raske beslutningsprosesser og en tett relasjon til våre kunder. De fleste oppdrag vi utfører ligger innenfor området eksisterende bygninger - herunder tilbygg. I tillegg til å konstruere tilbygg har vi solid kompetanse på rehabilitering og ombygging.