Isolering levert av Sats Bygg

Oppgradering av bolig - Sats Bygg AS

Sats Bygg - Isolering

En fersk undersøkelse fra BNL viser at svært få etter isolerer mer enn 5 cm når de bytter kledning på huset.

En fersk undersøkelse fra BNL viser at svært få etter isolerer mer enn 5 cm når de bytter kledning på huset. Undersøkelsen viser også at enda færre tar hensyn til endrede ventilasjonsbehov når de utfører byggetekniske tiltak. Oppussing er krevende, og spesielt når man skal ta hensyn til inneklima og energieffektivitet. I følge en undersøkelse utført av Byggnæringens Landsforening blant medlemmene i Byggmesterforbundet, er det kun en av fire som etter isolerer med 10 cm eller mer når de bytter kledning og vindsperre. – Når man uansett skal bytte kledning er det en lønnsom investering å samtidig legge mer isolasjon enn det som ofte er vanlig. Den totale prisdifferansen er ikke stor, men det er svært kostbart å skulle gjennomføre ytterligere isolering i ettertid, påpeker Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet. I tillegg anbefaler Sats Bygg AS man tenker litt fremover og gir relevante råd om andre tiltak som kan gi kundene en fordel på både kort og lang sikt. Bytt til super isolerte vinduer Undersøkelsen fra BNL viser også at om lag 30 prosent velger trelags-vinduer når de bytter vinduer i forbindelse med at de skifter kledning. Resterende 70 prosent velger tolagsvinduer som gir større varmetap. – Trelagsvinduer gir langt bedre isolasjon, men majoriteten velger standardvarianten med to lag. En viktig årsak tror vi er at mange håndverkere vegrer seg for å anbefale løsninger som er dyrere enn strengt tatt nødvendig. De er ofte redde for å prise seg ut, men om man er tydelig på hva tilbudet inneholder bør ikke det være et problem